Arc

Mimpi tentang membungkuk melambangkan pengakuan dari sesuatu yang lebih besar atau menunjukkan rasa hormat. Itu juga dapat menjadi representasi dari kerendahan hati, kekhidmatan, dan kehormatan. Ini mungkin mencerminkan negatif, dan juga tunduk pada keinginan orang lain.