Tulang rusuk

Untuk melihat tulang rusuk adalah simbol ambigu mimpi. Bermimpi dapat menyimbolkan kemiskinan dan kesengsaraan.